Adin bakoitzaren ezaugarriak

Adin tarteko bakoitzaren ezaugarri nagusienak

Aipaturiko helburuak haur-talde bakoitzaren berezitasunetara moldatuta lantzen dira, adinez adin haurrek gehien garatu behar duten atala azpimarratuz eta baita adin bakoitzean azaltzen diren zailtasun edo konflikto bereziei erantzunez.

3-9 hilabete

biberon

9-18 hilabete

perrito

18-24 hilabete

orinal-smart-naranja

24-36 hilabete

casita


3-9 hilabete:

Emotibitatearen lehentasuna
Erantzun puntualaren beharra
Zentzumenak eta komunikazioa esnatzea
Ahozkotasunaren etapa

Zailtasun bereziak:

Titia kentzea/janaria aldatzea
8-9 hilabeteko larritasuna
Arrotzei beldurra

flecha

9-18 hilabete:

Atxikimendu irudiaren ezarketa
Desplazamendua
Komunikazio arloan hitzaren sorrera
Imitazioa
Haurra, ekintzaren subjektu

Zailtasun bereziak:

Arrotzei beldurra
Atxikimendu irudia galtzearen beldurra
Hortzak ateratzea

flecha

18-24 hilabete:

Niaren aurkikuntza. Autoafirmazioa
Ezkortasun garaia
Errepresentazioa
Hizkuntza
Imitazio gogoratua
Ekintza
Analitatearen etapa

Zailtasun bereziak:

Mugak
Sozial eskakizunen onarpena
Anbibalentzia
Taldearen sarrera
Espa edo jeloskortasuna

flecha

24-36 hilabete:

Autonomia
Hizkuntza komunikazio tresna
Gorputz kontrola handia
Motrizitate zehatza
Jolas sinbolikoa
Talde jolasa
Arrazonamendua
Inguruaren etengabeko aurkikuntza
Genitalitatearen etapa
Sexu identifikazioa
Esfinterren kontrola

Zailtasun bereziak:

Autoafirmazioa
Independentzi krisia. Kasketak
Espa edo jeloskortasuna

flecha