Kuotak

Haur bakoitzeko kuota.

0-1 urtekoak*
  2017/2018 ikasturtea
7:30 -17:00etara
(Jarraian gehienez 8 ordu)
215,22 € bazkaria barne
(11 hilabetez)
236,15 € bazkaria eta merienda barne
(11 hilabetez)
1-2 urtekoak
 2017/2018 ikasturtea
7:30 -17:00etara
(Jarraian gehienez 8 ordu)
215,22 € bazkaria barne
(11 hilabetez)
236,15 € bazkaria eta merienda barne
(11 hilabetez)
9:00 -12:00etara 91,44 € bazkaririk gabe
(11 hilabetez)
2-3 urtekoak
2017/2018 ikasturtea
7:30 -17:00etara
(Jarraian gehienez 8 ordu)
30,52€  kuota finkoa
+ 5,23 € eguneko bazkaria
+ 1,18 € eguneko merienda
(12 hilabetez)
9:00 -12:00etara 30,52 € bazkaririk gabe
(12 hilabetez)

* 0-1 urtekoak, 4garren hilabetetik aurrera plaza erreserbatzeagatik kuota ordainduko dute.